No.059 旧立川住宅展示場

  • 旧立川住宅展示場
  • 二重断熱工法/スーパーエコハウス仕様
クリックで拡大